meteoroloji
   
  meteoroloji
  Tekniker
 
GÖREVDE YÜKSELME SORULARI Tekniker
1. Aşağıdakilerden hangisi bir hava kütlesinin kaynak bölgesinden hareketinden sonra uğradığı termodinamik değişkenlerden değildir?
A) Alttan ısınma               B) Alttan soğuma    C)Nem kazanma        D) Alçalma
2. Antisiklonlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sis, pus gibi olayların oluşmasına neden olurlar.
B) Enverziyona sebep olurlar.
C) Cephe oluşum alanlarıdır.
D) Diverjans alanlarıdır.
3. Yukarı seviye haritalarında genel olarak hangi yönden gelen akışlar sıcak adveksiyonu beraberinde getirir?
A) Kuzey             B) Doğu               C) Kuzeybatı   D) Güney ve Güneybatı 
4. Alçak merkezlerde oluşan ve merkezden itibaren cep veya oluk gibi çevreye uzanan, basınç veya kontur
değerleri içten dışa doğru artış gösteren modellere ne denir?

A) Trof  B) Bulut bandı  C) Sırt    D) Oklüzyon
5. Keskin trofların şekli hangi harfe benzer?
A) C      B) V      C) U      D) Y
6. Barotropik sırtların hareketleri nasıldır?
A) Hızlı          B) Yavaş               C) Hareketsiz     D) Kuzeye doğru kabararak
7. Cephe yatay bir harekete sahip değilse veya pek az bir hareket var ise, bu cephe nasıl bir cephe
tipidir?

A) Soğuk Cephe    B) İstasyoner Cephe C) Oklüzyon Cephe  D) Sıcak Cephe
8. Soğuk cephenin gerisinde rüzgâr yönü nasıldır?
A) Güneybatılı       B) Kuzeydoğulu     C) Güneydoğulu   D) Kuzeybatılı
9. Sıcak cephenin yaklaşık 900-1000 mil önünde sıcak cephenin gelişini haberdar eden bulut hangisidir?
A) Cu   B) St   C) Ci   D) Cb
10. Sıcak cephenin meyili ne kadardır?
A) 1/100 - 1/300              B) 1/300 - 1/450               C) 1/500 -1/600               D) 1/600 - 1/800
11. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık yönünden hava kütlelerinin sınıflandırılmasında yer almaz?
A) Polar              B) Arktik              C) Tropikal         D) Maritime
12. Continental Polar Hava Kütlesinin kaynak bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey Rusya                B) Afrika              C) Batı Avrupa      D) Basra
13. 900 geopotansiyel dekametre esas alınarak 6 geopotansiyel dekametrenin kat ve askatları ile çizilen harita aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200 hPa         B) 300 hPa          C) 500 hPa          D) 700 hPa
14. Cephe önünde kuvvetli düşüş, cephe üzerinde ani yükseliş, cephe gerisinde ise kuvvetli yükseliş şeklinde tandans karakteri gösteren cephe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcak Cephe    B) Duralar Cephe  C) Soğuk Cephe  D) Oklüzyon Cephe
15. Aşağıdakilerden hangisi havada her zaman bulunan ve miktarı değişmeyen bir gazdır?
A) Azot   B) Karbondioksit   C) Su buharı  D) Ozon
16. Atmosferde troposfer ile stratosfer arasındaki geçiş bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezosfer  B) Tropopoz      C) Mezopoz       D) Ozonosfer
17. ICAO standart atmosferine göre ortalama deniz seviyesindeki basınç kaç mb’dır?
A) 1030               B) 1000.1             C) 1013.25           D) 1040.45
18. Bir cismin kütlesi içinde sahip olduğu enerjinin toplam olarak miktarına ne denir?
A) Sıcaklık          B) Isı      C) Basınç            D) Molekül
19. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ölçüm ıskalası değildir?
A) Reamur B) Fahrenhayt C) Kelvin D) Mutlak sıfır
20. Kar, aşağıda verilen meteor sınıflandırmalarından hangisinin içinde yer alır?
A) Hidrometeorlar      B) Litometeorlar    D)Elektrometeorlar C) Fotometeorlar
21. Güneşlenme süresi hangi alet ile ölçülür?
A) Higrograf      B) Helyograf      C) Termograf     D) Plüviyograf
22. I- Wild aleti     II- Piş aleti    III- Buharlaşma havuzu
Yukarıda verilen aletlerden hangileri buharlaşma rasatları ile ilgilidir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II           C) Yalnız III         D) I, II ve III
23. Aşağıdakilerden hangisi yağış miktarı ölçümünde kullanılan alettir?
A) Plüviyometre     B) Anemometre      C) Aktinograf    D) Barograf
24. Aşağıdakilerden hangisi düşen hidrometeordur?
A) Kırağı               B) Pus                   C) Yağmur          D) Çiğ
25. I- Dünya Meteoroloji Teşkilatı
II- Avrupa Meteorolojik Uydular İşletmesi Teşkilatı
III- Uluslararası Sivil HavacılıkTeşkilatı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yukarıda belirtilen uluslararası kuruluşlardan hangilerine üyedir?
A) Yalnız I            B) I ve II               C) I, II ve III         D) Yalnız III
26. Aşağıdakilerden hangisi Anlık Hava Sunumu programıdır?
A) METCAP        B) AHS  C) KARDELEN    D) MELTEM
27. Aşağıdakilerden hangisi web tabanlı meteorolojik kodlama ve veri giriş programı olup, tüm meteoroloji istasyonlarında yedek olarak kullanılmaktadır?
A) TUMAS          B) METTAH         C) MELTEM        D) PERDES
28. Aşağıdakilerden hangisi iklim amaçlı yapılan rasattır?
A) Sinoptik        B) Klima     C) TAF          D) METAR
29. Kutupsal yörüngeli uydular dünya üzerindeki herhangi bir noktadan kaç saatte bir geçer?
A) 2       B) 4       C) 8       D) 12
30. Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr hız birimidir?
A) m/sec            B) Joule               C) mm                 D) hPa
31. I- Uzun vadeli tahmin         II- Uyarı              III- Kısa vadeli tahmin
Yukarıdakilerden hangileri radar görüntüleri ile elde edilmesi amaçlanan hedeflerdendir?
A) Yalnız I           B) I ve II               C) II ve III            D) I, II ve III
32. Türkiye’de Ravinsonde rasatları hangi GMT saatlerinde yapılmaktadır?
A) 00 : 00 GMT                   B) 00 : 00 - 09 : 00 GMT 
C) 12 : 00 - 18 : 00 GMT       D) 00 : 00 - 12 : 00 GMT
33. Ravinsonde rasatlarındaki meteorolojik balonlarda aşağıdaki gazlardan hangisi kullanılır?
A) Oksijen         B) Helyum          C) Nitrojen        D) Asetilen
34. GPS tabanlı Ravinsonde sistemlerindeki yer test cihazı, aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
A) Radiosonde cihazının fonksiyonlarının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
B) Otomatik istasyondan veya klasik ölçüm cihazlarının ölçtüğü anlık değerleri radiosonde değerleri ile karşılaştırarak doğruluk kontrolü yapar.
C) Radyosonde cihazının pillerini şarj eder.
D) Frekans değerlerini değiştirir.
35. Havaalanlarında pist görüş mesafesini ölçen cihaz hangisidir?
A) Silyometre                                         B)Transmisyometre    
C
) PWD Halihazır Hava Sensörü          D) LM Gökyüzü Aydınlanma Şiddeti Ölçer
36. Aşağıdakilerden hangisi OMGİ tarafından ölçülen meteorolojik parametrelerden değildir?
A) Rüzgâr hızı ve yönü B) Hava basıncı C) Yağış miktarı D) Bulut hızı
37. Aşağıdakilerden hangisi Radarın temel ünitelerinden biri değildir?
A) Alıcı B) Verici C) Kesici D) Kontrol ve Sinyal İşlemcisi
38. Uçuş faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olay ve parametrelerin gözlem ve tahminlerini kapsamına alan ve meteorolojinin havacılıkla ilgilenen dalına ne ad verilir?
A) Aeronatik Meteoroloji       B) Sinoptik Meteoroloji 
C) Genel Meteoroloji             D) Deniz Meteorolojisi
39. Aşağıdakilerden hangisi SPECI rasadı hazırlanmasında dikine rüyet limit değeridir?
A) 400 Feet       B) 700 Feet         C) 1000 Feet     D) 1600 Feet
40. Havacılık amaçlı rasatlarda kullanılan rüzgâr hız birimi hangisidir?
A) Knot   B) Kilometre/saat  C) Metre/saniye   D) Karamili/saat
41. Havacılık amaçlı yapılan rasatlarda kodlanan basınç değeri hangisidir?
A) Aktüel basınç              B) Altimetrik basınç
C) Dinamik basınç           D) Deniz seviyesine indirilmiş basınç
42. Aşağıdakilerden hangisinde, METAR rasadının rüzgâr grubu doğru olarak kodlanmıştır?
A) 35013G23KT   B) 28505KT       C) 00010KT         D) 35008G17KT
43. Aşağıdakilerden hangisi, rüyette yağış ve istasyonda yağışsız oraj hadiselerinin aynı anda rasat edilmesi durumunda METAR ve SPECI rasatlarında hadise grubunun kodlanmış şeklidir?
A) VCTS VCSH  B) VCTS SH    C) VCRA TS        D) VCSH TS
44. Havacılık amaçlı raporlarda kullanılan BKN kısaltmasının anlamı nedir?
A) Gökyüzünün 1-2/8’i bulutlarla kapalıdır.
B) Gökyüzünün 3-4/8’i bulutlarla kapalıdır.

C) Gökyüzünün 5-7/8’i bulutlarla kapalıdır.
D) Gökyüzünün 8/8’i bulutlarla kapalıdır.

45. Aşağıda hâkim rüyet ve minimum rüyet olarak ölçülen ve METAR koduna dâhil edilen değerlerden hangisi doğrudur?
A) 2000 1400E  B) 3000 1600W  C) 6000 3000S  D) 9999 5000N
46. Aşağıdakilerden hangisi METAR kod formunda yer almayan gruptur?
A) w’w’ (Hadise Grubu)              
B) VVVV (Rüyet Grubu)
C) YYGGggZ (Tarih Saat Grubu)
D) TRWYTRWYTRWYTRWY (Pist Yüzey Sıcaklığı)
47. “İniş sahasının en yüksek noktasının, ortalama deniz seviyesinden olan yüksekliği” tanımı aşağıdakilerin hangisine aittir?
A) İrtifa B) Rakım C) Meydan Rakımı D) Barometre Cıva Çanağı
48. Havacılık amaçlı raporlarda rüzgârın yönünün değişik yönlerden olarak kodlanması gerekiyorsa ne şekilde ifade edilir?
A) NSC  B) VRB      C) OVC    D) TCU
49. Rasat anında kar yağışı ile birlikte kar savruntusu aynı anda gözlemlenmiş ise METAR veya SPECI
rasatlarında nasıl koda dahil edilir?

A) SN  B) BLSN  C) SN BLSA   D) SN BLSN
50. Havacılık amaçlı raporlarda yer alan “TS” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağışsız oraj                     B) Sağanak yağmur  
C) Orta kuvvette yağmur       D) Gökgürültülü sağanak yağmur
CEVAP ANAHTARI
1. d      2. c       3.d      4. a       5. b      6. c       7. b      8.d      9. c     10. a     
11. d    12. a    13.b    14. c     15. a    16. b    17. c     18.b    19. d    20. a
21. b    22. d    23.a    24. c     25. c     26. b    27. c     28.b    29. d    30. a
31. c     32. d    33.b    34. c     35. b    36. d    37. c     38.a    39. c    40. a
41. b    42. a    43.d    44. c     45. a    46. d    47. c     48.b    49. d    50. a
 
 
  meteoroloji  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
meteoroloji