meteoroloji
   
  meteoroloji
  99 kolay soru
 

SORULAR ( GENEL METEOROLOJİ ) KOLAY                 ZOR SORULARA GİT►

 1. İlk basit termometreyi kim yaptı?
a)      Galilei
b)      Newton
c)      Franklin
d)      Toriçelli
 
 1. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimidir?
a)      Knot
b)      Derece Santigrat
c)      Kalori
d)      Milibar
 
 1. Sıcaklık hangi aletle ölçülür?
a)      Barometre
b)      Higrometre
c)      Termometre
d)      Anemometre
 
 1. Normal atmosferik açık hava basıncı deniz kenarında kaç mm civadır?
a)      29,94
b)      611
c)      850
d)      760
 
 1. Bir inç kaç santimetredir?
a)      2,54
b)      1,94
c)      1,54
d)      2,94
 
 1. Basınç hangi aletle ölçülür?
a)      Termometre
b)      Barometre
c)      Higrometre
d)      Anemometre
 
 
 1. 5 metre/saniye kaç kilometre/saattir?
a)      21
b)      24
c)      18
d)      27
 
 1. Nem miktarı hangi aletle ölçülür?  
a)      Termometre
b)      Barometre
c)      Anemometre
d)      Higrometre
 
 1. Yüksek seviye haritalarında izotermlerle konturların kesiştiği yerlere (yatay hava hareketlerine) ne denir?
a)      Adveksiyon
b)      Diverjans
c)      Konverjans
d)      Konveksiyon
 
 1. Konturlarla izotermlerin birbirleri ile kesişmediği durumlarda oluşan modellere ne ad verilir?
a)      Baroklinik
b)      Adveksiyon
c)      Barotropik
d)      Konveksiyon
 
 
 1. Rüzgar yönünün zamanla saat yönünde dönüş yapmasına ne ad verilir?
a)      Backing
b)      Veering
c)      Vortisity
d)      Diverjans
 
 
 1. Aşağıdaki basınç sistemlerinden hangisi Türkiye’yi etkilemez?  
a)      Sibirya Yüksek Basıncı
b)      Azor Yüksek Basıncı
c)      İzlanda Alçak Basıncı
d)      Ekvatoral Alçak Basınç
 
 1. Soğuk cephenin etkisinin görüldüğü bölgelerde aşağıdaki bulutlardan hangisi oluşmaz?
a)      Stratus
b)      Cumulus
c)      Cumulonimbus
d)      Altocumulus
 
 1. Aşağıdakilerden hangisi yağış oluşum çeşidi değildir?
a)      Konvektif
b)      Cephesel
c)      Enversiyon
d)      Orografik
 
 1. Önünde yüksek, arkasında düşük sıcaklıklar olan cephe çeşidi hangisidir?
a)      Sıcak
b)      Oklüzyon
c)      Duralar
d)      Soğuk
 
 1. Eşit basınç değerlerini birleştiren eğrilere ne ad verilir?
a)      izoterm
b)      izobar
c)      izoteks
d)      izohips
 
 1. Dağ tepe gibi doğal engellere çarpan havanın yükselerek oluşturduğu yağışlara ne ad verilir?
a)      Orografik yağışlar
b)      Cephesel yağışlar
c)      Konvektif Yağışlar
d)      Enverziyon yağışları
 
 1. Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
a)      Enlem
b)      Kara ve deniz
c)      Yükseklik 
d)      Boylam
 
 1. Hava sıcaklığı yerden ne kadar yüksekte ölçülür?
a)      1,5 m
b)      2 m
c)      1 m
d)      0,5 m
 
 1. Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma rasadı ile ilgili değildir?
a)      Wild
b)      Piş
c)      Plüviograf
d)      Nidogeyç
 
 1. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar ölçüm değerlerinden biri değildir?
a)      rüzgar gülü
b)      rüzgar yönü
c)      rüzgar hızı
d)      rüzgar frekansı
 
22.  Sıcaklık yükseklikle ortalama 100 metrede 0,65 derece azaldığına göre; rakımı 100 metre olan bir istasyonda sıcaklık 20 derece iken hemen yakınındaki 2500 metre yükseklikteki   dağda sıcaklık kaç derece olabilir?

a)      12,4
b)      -12,4
c)      -4,4
d)      4,4
 
23. Aşağıdakilerden hangisi bir yörenin sıcaklık normalidir?
 
a)      yıllık ortalaması
b)      aylık ortalaması
c)      uzun yıllar ortalaması
d)      günlük ortalaması
 
24. Nisbi nemi ölçem yazıcı aletin adı nedir?
 
a)      Anemograf
b)      Higrograf
c)      Barograf
d)      Termograf
 
25. Hakim rüzgar tanımı hangisidir?
 
a)      en yüksek hıza ait yön
b)      en yüksek esme frekanslı yön
c)      ortalama hızın yönü
d)      rüzgarın estiği yön
 
26. Atmosferde en çok bulunan gazlar hangisidir?
 
a)      Azot, oksijen
b)      Argon, azot
c)      Azot, argon
d)      Oksijen, karbondioksit
 
27. Yere en yakın atmosfer tabakasına ne ad verilir?
 
a)      stratosfer
b)      mezosfer
c)      troposfer
d)      termosfer
 
28. Dikey gelişerek karnabahara benzeyen bulutun adı nedir?
 
a)      Cirrus
b)      Nimbus
c)      Stratus
d)      Cumulus
 
29. Çapları 0,5 mm den küçük damlalardan oluşan yağışa ne ad verilir?
 
a)      yağmur
b)      çisenti
c)      çiy
d)      virga
 
30. Eşit rüzgar hızlarını birleştiren eğrilere ne ad verilir?
 
a)      izoteks
b)      izohips
c)      izobar
d)      izoterm
 
31. Güneşlenme süresini ölçen alet hangisidir?
 
a)      Plüviyograf
b)      Aktinograf
c)      Termograf
d)      Helyograf
 
32. Radiosonde (yüksek seviye) rasatlarında aşağıdakilerden hangisi direk ölçülmez?
 
a)      basınç
b)      sıcaklık
c)      rüzgar
d)      nem
 
33. Meteorolojik olaylar atmosferin hangi tabakasında meydana gelir?
 
a)      stratosfer
b)      troposfer
c)      mezosfer
d)      termosfer
 
34. Güneşten gelen zararlı ışınlar atmosferin hangi tabakasında ozon tarafından emilir?
 
a)      mezosfer
b)      termosfer
c)      stratosfer
d)      troposfer
 
35. Geniş bölgelerde, çok uzun zaman için aynı kalan ortalama hava şartlarına ne denir?
 
a)      iklim
b)      hava durumu
c)      tahmin
d)      yöresel durum
 
36. 20°C kaç °R dır?
 
a)      18
b)      20
c)      22
d)      16
 
37. Tarımda kontrol edilemeyen faktör hangisidir?
 
a)      tohum
b)      iklim
c)      toprak
d)      zirai mücadele
 
38. Aşağıdakilerden hangisi tarım arazisinin sıcaklığını etkilemez?
 
a)      enlem
b)      toprak rengi
c)      boylam
d)      arazi meyil ve yönü
 
39. Aşağıdakilerden hangisinde boylam derecesi önemlidir?
 
a)      sıcaklık ölçümü
b)      basınç ölçümü
c)      rüzgar ölçümü
d)      klima rasat saati
 
40. Atmosferde oluşup yere düşen katı ve sıvı parçalara ne denir?
 
a)      yağış
b)      yağmur
c)      kar
d)      dolu
 
41. Aşağıdakilerden hangisi hava bulanıklığı yapar?
 
a)      kırağı
b)      sis
c)      çiy
d)      oraj
  
42. Azor yüksek basıncı ülkemizi etkilediğinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
 
a)      sis
b)      sıcaklık artması
c)      pus
d)      yağmur
 
43. Yer seviyesi sıcaklık tahmini için aşağıdaki yüksek seviye haritalarından hangisi kullanılır?
 
a)      850 hPa
b)      700 hPa
c)      500 hPa
d)      300 hPa
 
44. Hava tahmini amaçlı ölçüm ve gözlemler hangisidir?
 
a)      klimatolojik
b)      fenolojik
c)      sinoptik
d)      hidrolojik
 
45. Yatay yönde sıcaklık değişimine ne denir?
 
a)      Konveksiyon
b)      Adveksiyon
c)      Diverjans
d)      Konverjans
 
46. Akdeniz kıyısında fön oluşumuna bağlı sıcaklık artışı ve nem azalması olması için rüzgar yönü ne olmalıdır?
 
a)      güney
b)      doğu
c)      batı
d)      kuzey
 
47. Uçuculukta tehlikeli olan bulut hangisidir?
 
a)      Nimbostratus
b)      Cumulus
c)      Cumulonimbus
d)      Stratocumulus
 
48. Aşağıdakilerden hangisi yüksek bulut değildir?
 
a)      Nimbostratus
b)      Cirrus
c)      Cirrocumulus
d)      Cirrocumulus
 
49. Plüviyometreden ölçülen 1 mm yağış aşağıdakilerden hangisine eşittir?
 
a)      1 gr / mm2
b)      1 litre / cm2
c)      1 kg / m2
d)      1 gr/ cm2
 
50. Gök gürültüsü oluşturan bulut aşağıdakilerden hangisidir?
 
a)      Cumulonimbus
b)      Cumulus
c)      Nimbostratus
d)      Stratocumulus
 
51. Çisenti hangi buluttan yağar?
 
a)      Stratocumulus
b)      Stratus
c)      Cirrostratus
d)      Altostratus
 
52. Havadaki mevcut su buharının, o havanın doymuş hale geldiğindeki su buharına oranına ne denir?
 
a)      mutlak nem
b)      özgül nem
c)      spret
d)      nisbi nem
 
53. Isınan havanın yükselerek yoğunlaşması sonucu oluşan yağışlara ne denir?
 
a)      Orografik yağışlar
b)      Cephesel Yağışlar
c)      Konvektif yağışlar
d)      Mekanik yükselme yağışları
 
54. Dünyada hava yolu ulaşımının güven içinde yapılmasını sağlayan ve ilgili prensip ve teknikleri geliştiren kuruluş hangisidir?
 
a)      ICAO
b)      WMO
c)      ECMWF
d)      DHMİ
 
55. Kışın sıcaklığın yerden yukarıya doğru artması durumuna ne denir?
 
a)      supsidans
b)      konverjans
c)      diverjans
d)      enversiyon
 
56. Bitkilerin büyümesi için en uygun sıcaklık aralığı hangisidir?
 
a)      15-40°
b)      15-30°
c)       5-30°
d)       5-40°
 
57. Meteorolojinin havacılık ile ilgilenen dalı hangisidir?
 
a)      dinamik meteoroloji
b)      fiziksel meteoroloji
c)      aeronotik meteoroloji
d)      sinoptik meteoroloji
 
58. Türkiye’de yüksek bulutlar hangi yüksekliklerde oluşur?
 
a)        7 000 – 17 000 feet
b)      17 000 – 30 000 feet
c)        7 000 – 40 000 feet
d)      17 000 – 60 000 feet
 
59. Kar yağışının meydana gelmesinde en önemli parametre hangisidir?
 
a)      sıcaklık
b)      basınç
c)      rüzgar
d)      nem
 
60. Kuzeyli rüzgarlar hangi bölgemizde orografik yağışa neden olurlar?
 
a)      Akdeniz
b)      Ege
c)      Marmara
d)      Karadeniz
 
61. Güneybatılı rüzgara ne ad verilir?
 
a)      kıble
b)      poyraz
c)      lodos
d)      karayel
 
62. Bulut ile yer arasındaki elektrik boşalmasına ne denir?
 
a)      şimşek
b)      yıldırım
c)      oraj
d)      tornado
 
63. Herhangi bir nokta ile deniz seviyesi arasındaki dikey mesafeye ne denir?
 
a)      irtifa
b)      yükseklik
c)      denize uzaklık
d)      rakım
 
64. Bulut taban yüksekliğini ölçen alete ne denir?
 
a)      silyometre
b)      transmissometre
c)      aktinometre
d)      altimetre
 
65. ICAO standart atmosferine göre tropopozun yüksekliği ne kadardır?
 
a)      12 km
b)      13 km
c)      11 km
d)      14 km
  
66. Kuzeyden inen cephe sistemlerinde en etkili cephe çeşidi hangisidir?
 
a)      sıcak
b)      oklüzyon
c)      duralar
d)      soğuk
 
67. Sıcaklığa bağlı olarak günlük ortalama basınç değişimi yurdumuzda ne kadardır?
 
a)      1,5 hPa
b)      3 hPa
c)      4,5 hPa
d)      6 hPa
 
68. Soğuk cephe geçerken kar yağması için 500 hPa sıcaklığı en az kaç derece olmalıdır?
 
a)      -25
b)      -27,5
c)      -22,5
d)      -20
 
69. Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının farklı cisimler üzerindeki yansıma katsayısına denir?
 
a)      reflektivite
b)      spektral genişlik
c)      albedo
d)      radyasyon
 
70. Batı-doğu yönünde hareket eden cephesel sistemler Türkiye’de ortalama kaç gün etkili olur?
 
a)      4
b)      5
c)      7
d)      3
 
71. Yurdumuzda, fırtına verilebilmesi için yer haritasında bir bölgeden kaç tane izobar geçmelidir?
a)      2-3
b)      3-4
c)      1-2
d)      0-1
 
72. Tropopoz yüksekliğini ekvatordan kutuplara doğru değişimi nasıldır?
 
a)      azalır
b)      artar
c)      değişmez
d)      45°ye kadar artar sonra azalır
 
73. Havacılık amaçlı rutin olarak yapılan ölçüm ve gözlemlerden oluşan mesajlara ne denir?
 
a)      sinoptik
b)      taf
c)      uçuş yolu
d)      metar
 
74. Sivil havaalanlarında meteorolojik brifing kime verilir.
 
a)      pilot
b)      dhmi görevlisi
c)      uçuş teknisyeni
d)      yolculara
 
75. Orta enlemlerde 40 000 – 50 000 feet yüksekliklerde görülen hızı saatte 60 deniz milini geçen rüzgarların olduğu kanala ne denir?
 
a)      fırtına
b)      jet stream
c)      harikeyn
d)      okran
 
76. Halk arasında hava boşluğu olarak bilinir, uçuş esnasında uçakların irtifa kaybetmesine neden olur?
 
a)      oraj
b)      supsidans
c)      türbülans
d)      buzlanma
 
77. Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik karakterli doğal afetlerden biri değildir?
 
a)      Dolu
b)      Sel
c)      Don
d)      Deprem

 
78. Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaya etki eden faktörlerden biri değildir?
 
a)      yükseklik
b)      rüzgar
c)      nem
d)      sıcaklık
 
79. Uçağın havada kalmasını sağlayan hıza ne ad verilir?
 
a)      Kalkış hızı
b)      Uçuş hızı
c)      Stalling hızı
d)      Duruş hızı
 
80. Bir cismin teşhis edilebildiği en uzak mesafeye ne denir?
 
a)      Eşik noktası
b)      Görüş uzaklığı
c)      Teşhis mesafesi
d)      Hava açıklığı
 
81. Farklı yoğunluktaki iki hava kütlesini ayıran geçiş zonu, devamsızlık hattı veya meyilli yüzeye ne ad verilir?
 
a)      trof
b)      model
c)      kontur
d)      cephe
 
82. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Meteoroloji Örgütünün kısaltmasıdır?
 
a)      WHO
b)      WWW
c)      WMO
d)      ICO
 
83. Yağışın şiddeti nasıl tespit edilir?
 
a)      Bıraktığı su miktarından
b)      Tahmini olarak
c)      Çevreye verdiği zarardan
d)      Sel olayını oluşturmasından
 
 84. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin büyüme ve gelişme dönemlerindeki aşamaları incelemek için yapılan gözlemlerdir?
 
a)      Toprak sıcaklığı rasatları
b)      Fenelojik gözlemler
c)      Açık siper rasatları
d)      Fevk gözlemleri
 
 
85. Aşağıdakilerden hangisi don tahmin metotlarından biri değildir?
 
a)      Mahalli don tahmini
b)      Sayısal modelle yapılan tahmin 
c)      Gözlem yoluyla yapılan tahmin
d)      Rawinsonde ile yapılan tahmin
 
86. Aşağıdakilerden hangisi don olayından aktif korunma yöntemlerinden biri değildir?
 
a)      Su uygulaması yapmak
b)      Havayı karıştırmak
c)      Uzun yıllar en düşük sıcaklıklara göre hareket etmek.
d)      Suni sis oluşturmak
 
87. Aşağıdakilerden hangisi yağışla ilgili gözlem değildir?
 
a)      Yağışın cinsi
b)      Yağışın tahmini
c)      Yağışın şiddeti
d)      Yağışın miktarı
 
88. Aşağıdakilerden hangisi atmosferik su buharı basıncı hesaplanırken kullanılır?
 
a)      sıcaklık
b)      rüzgar
c)      basınç tandansı
d)      güneşlenme şiddeti
 
89. Aşağıdakilerden hangisi görüş mesafesini direk etkileyen hadiselerden biri değildir?
 
a)      pus
b)      yağmur
c)      kar
d)      bulut
 
90. Aşağıdakilerden hangisi uçuculuk için hesaplanan altimetrik değerlerden biri değildir?
 
a)      QNH
b)      QFH
c)      QFE
d)      QNE
 
91. Pist üzerinde uçakların inmeye çalıştığı ilk temas noktası ile eşik noktası arasında kalan pist kısmına ne ad verilir?
 
a)      Tekerlek koyma bölgesi
b)      Eşik noktası
c)      Konma bölgesi
d)      İniş sınır bölgesi
 
 
92. Atmosferde en çok bulunan gaz hangisidir?
 
a)      Su buharı
b)      Oksijen
c)      Nitrojen
d)      Karbondioksit
 
93. Yere ve zamana göre atmosferdeki oranı en çok değişen gaz hangisidir?
 
a)      Ozon
b)      Karbondioksit
c)      Oksijen
d)      Su buharı
 
94. Yerden yukarıya doğru basınç değişimi aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanmıştır?
 
a)      Düzenli olarak azalır.
b)      Önce hızlı, sonra yavaş azalır.
c)      Her kilometrede 9,8 hPa azalır.
d)      Troposferde azalır Stratosferde artar.
 
95. Yüksek seviyelerdeki jet stream aşağıdaki standart seviyelerden hangisine daha yakındır?
 
a)      500 hPa (5500 m)
b)      850 hPa (1500 m)
c)      300 hPa (9500 m)
d)      100 hPa (15000 m)
 
96. Mevsimlerin oluşması aşağıdakilerden hangisinin direk sonucudur?
 
a)      Dünya ekseninin dikeyle 23,5° açı yapması
b)      Dünyanın güneşe yakınlık durumu
c)      Okyanus akıntıları
d)      Dünyanın güneş etrafında dönmesi
 
97. Aşağıdakilerden hangisinin albedosu en yüksektir (güneş radyasyonunu en çok yansıtır)?
 
a)      kar
b)      çim
c)      su
d)      toprak
 
98. °F biriminde 1 derecelik sıcaklık değişimi kaç °C lik değişime karşılık gelir?
 
a)      0,56
b)      1,8
c)      0,8
d)      3,6
 
  99. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
a)      Su buharı basıncı; su üstünde buz üstündekinden daha yüksektir.
b)      Sıcaklık 0°C nin altına düşerse bulut içerisindeki su damlacıkları donar.
c)      Ortalama bir yağmur damlasının çapı 2 mm dir.
d)      Tuz parçacıklarından çok güzel yoğunlaşma çekirdeği olur.
 
100. ICAO standart atmosferine göre deniz seviyesinde yer sıcaklığı kaç derecedir?
 
a)      20 °C
b)      12 °C
c)      15 °C
d)      17,5 °C
 
 Örnek-1: Dünya atmosferindeki toplam su miktarı (havadaki su buharının ağırlığı) yaklaşık ne kadardır?

       a) 13 milyon ton
       b) 13 milyar ton
       c) 13 trilyon ton
       d) 13 katrilyon ton

Örnek-2:
Ülkemizde cephesel sistemler Batıdan -> Doğuya doğru hareket ettiği halde, Kuzey Yarım Kürede oluşan harikeynler niçin Doğudan -> Batıya doğru hareket eder?

a) Koriyolus kuvvetinden daha az etkilendikleri için.
b) Ticaret rüzgarlarına kapıldıkları için.
c) Ekvatora yakın olduğundan Güneş ışınları daha dik gelir.
d) Kutuplardaki basıklıktan dolayı orada yerçekimi daha azdır. 


 

Cevaplar Şifrelidir : savkoksal@gmail.com  

 
  meteoroloji  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
meteoroloji