meteoroloji
   
  meteoroloji
  Mudur
 
GÖREVDE YÜKSELME SORULARI Müdür

25. Sıcaklık birimi nedir?                           

A) Knot          B)Derece (santigrad)    C) Km/saat       D) Kalori             
26. Normal atmosfer basıncı kaç mm cıvadır?
A) 510   B) 680   C) 720   D) 760
27. Nem miktarı hangi aletle ölçülür?  
A) Aspiratör       B) Barograf         C) Higrometre   D) Termometre
28. Dünyada sivil havacılığın güven içerisinde yapılmasını sağlayan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO B) Icao  C) Esa   D) Nasa
29. Meteorolojik olaylar hangi katmanda meydana gelir?                                        
A) Troposfer      B) Mezosfer      C) Litosfer           D) Kemosfer
30. Atmosferdeki nemin % 99’unu içeren katman hangisidir?                                
A) Hidrosfer       B) Stratosfer      C) Troposfer      D) iyonosfer
31. Atmosferin kimyasal bileşimine göre, deniz seviyesi ile 100 km yükseklik arasındaki katmanın
adı nedir?                              

A) Stratosfer     B)Troposfer   C) Heterosfer       D) Homosfer
32. 20 °C derece kaç °R (Reaumur ) derecedir?
A) 11     B) 16      C) 18      D)25
33. Hangi tip uydu görüntüsü, siyah- beyaz görüntüde, Sıcak alanları KOYU, soğuk alanları AÇIK
(beyazımsı) gösterir?                  
A) Visible            B) Modis             C) Infrared         D) Water vapour            
34. Tarım alanında önemli olan ve kontrol edilemeyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?     
A) iklim  B) Tohum   C) Toprak    D) Üretici           
35. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi genel müdürlüğümüzde yapılan kuraklık analizlerindendir?
A) Palmer Metodu         B)Ürün nem indeksi C) Ondalıklar Metodu    D) Standart Yağış indeksi Metodu          
36. Aşağıdakilerden hangisi fenolojik gözlemlerin kullanım alanlarından değildir?     
A) Bitki ıslahı        B) Su muhafazası     C) Tarımsal işlemler        D)Ürün izleme ve verim tahmini            
37. Meteoroloji istasyonlarının, bulundukları bölgedeki aylık tarım faaliyetlerini rapor
hâlinde gönderdiği rasat aşağıdakilerden hangisidir?     

A) Fevk rasatları              B) Fenolojik gözlemler C) Tarım gidiş raporları  D) Açık siper rasatları
38. Aşağıdakilerden hangisi tarım arazisinin sıcaklığının değişimine etki eden faktörlerden değildir?
A) Boylamların etkisi                                 B) Enlemlerin etkisi    
C) Arazi meyil ve yönünün etkisi              D) Toprak yapısı ve renginin etkisi
39. İletişimde aktarılan veri miktarını aşağıdaki metotlardan hangisi artırmaz?
A) Veriyi sıkıştırmak    
B) Kuvvetlendirici (Amplifikatör) kullanmak       
C) Kanal çoklayıcı (Multiplexer) kullanmak         
D) Daha hızlı bir aktarma ortamı (medya) seçmek
40. Aşağıdaki frekans birim çevirimlerinden hangisi doğrudur?             
A) 1 MHz= saniyede Bin salınım
B) 1 GHz= saniyede Milyon salınım
C) 1 GHz= saniyede Milyar salınım
D) 1 MHz= saniyede Yüz Bin salınım
41. Ofislerimizde yaygın olarak kullandığımız, kurması ve yönetmesi en kolay olan Ağ Topolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yol topolojisi                B) Örgülü topoloji
C) Halka topoloji              D)Yıldız topoloji
42. Aşağıdakilerden hangisi sadece ağ ile yaşanan problemlerdendir?    
A) Bilgisayarın hacklenmesi        B) Bilgisayara virüs bulaşması
C) Yazıcıdan çıktı alınamaması    D) Bilgisayarın donanımsal arıza yapması
43. Aşağıdaki hangi ağ bileşeni, lokal ağımızı saldırılara karşı korur?
A) Ağ adaptörü                 B) Firewall          C) Proxy              D) Hub
44. 1 GB kaç KB eder?   
A) 1024                 B) 1 / 1024          C) 1024 X 1024   D) 1024 X 1024 X 1024
45. Aşağıdaki ip adreslerinden hangisi kullanılamaz?
A) 88.169.257.45              B)192.168.25.25              C)85.247.23.251              D) 172.17.45.8
46. Türkiye hangi RTH’lere bağlıdır?
A) Exceter ve Offenbach             B)Offenbach ve Roma
C) Roma ve Prague                    D) Prague ve Sofia         
47. Aşağıdakilerden hangisi Küresel Hava Gözlem Takibinde dikkat edilen hususlardan değildir?
A) Gözlemlerin düzenliliği         
B) Gözlem kalitesi ve kod düzgünlüğü
C) Zamanında ve tam olarak derlenmesi    
D) Ölçülen parametrelerin birbirine uygunluğu
48. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?          
A) WA: BUFR gözlem bilgileri                     B) RQ: Bilgi istek mesaj!                              
C) US: Yüksek Atmosfer Gözlemi             D) SM: Yer Gözlem bilgileri, Ana Sinoptik            
49. İkilik sistemdeki (10001001)2 sayısının 10’luk sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 133   B) 136   C) 137   D) 138  
50. Aşağıdaki komutlardan hangisi, dosya aktarımında kullanılır?                                        
A) Netstat          B) Ping  C) Tracert          D) Ftp  
51. Aşağıdakilerden hangisi Klimatolojinin amacıdır?                                                
A) Meteorolojiye bilgi sağlamak                             
B) Yerkürenin atmosfere etkisini açıklamak       
C) Atmosferin yer şekillerine etkisini açıklamak               
D) İklimleri ve iklim bölgelerini saptamak, incelemek ve açıklamak                         
52. Aşağıdakilerden hangisinde boylam derecesinin önemli bir yeri vardır?                                   
A) Klima Rasadına çıkış saati       B) Sıcaklık            C) Güneşlenme               D) Basnc                             
53. Aşağıdakilerden hangisi Nispi Nem ve Buhar Basıncı hesabında kullanılmaz?                            
A) İstasyon basınç değeri                                                         
B) Maksimum termometre değeri                         
C) Islak termometre değeri                       
D) Kuru termometre değeri                      
54. Aşağıdakilerden hangisi izoterm kelimesinin           anlamıdır?                                                       
A) Eş yükselti eğrisi         B) Eş basınç eğrisi           
C) E9 sıcaklık eğrisi         D) Eş anomali eğrisi       
55. Aşağıdakilerden hangisi çubuk çizgi grafikleri ve klimogramlar hazırlanırken kullanılan verilerdendir?                                     
A) Rüzgâr hızı, yönü ve frekansı                              
B) Güneşlenme süresi ve şiddeti                            
C) Buharlaşma miktarı                                 
D) Yağış miktarı
56. WMO’nun tavsiyelerine göre Türkiye’de kaç km2 de bir yağış ölçümü yapılmalıdır?           
A) 250   B) 1000 C) 2500 D) 10000                                            
57. Atmosferde oluşup yere düşen her türlü katı  ve sıvı parçacıklara ne denir?                            
A) Yağmur    B)Sağanak         C) Yağış     D) Kar                  
58. Aşağıdakilerden hangisi düşen hidrometeorlardandır?
A) Çiy, kırağı, yağmur     B) Yağmur, kar, sis
C) Sis, kırağı, kar            D) Yağmur, kar, çisenti
59. Kar rasatlarının yapılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?             
A) Cm taksimatlı cetvel B) Plüviograf   C) Plüviometre     D) Kar yoğunluk aleti    
60. Aşağıdakilerden hangisi hava bulanıklığı yapan bir hidrometeordur?          
A) Sis     B) Yağmur           C) Şimşek            D) Kırağı
61. Azor yüksek basıncının ülkemizi etkilemesi sonucunda aşağıdaki hangi meteorolojik durum oluşmaz?    
A) Gündüz sıcaklık artar.
B) Sabah saatlerinde sis oluşur.
C) Atmosferin üst seviyesi ısınır.
D) Sürekli yağmur görülür.
62. Yüzeye yakın seviyelerde sıcaklık değişimi aşağıdaki hangi haritadan analiz edilir?
A) 300 mb           B) 700 mb           C) 850 mb           D) 1000 mb
63. Hava tahmin amaçlı gözlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klimatolojik B) Sinoptik          C) Fenoloji          D) Hidroloji
64. Yatay yönde sıcaklık değişimine ne ad verilir?
A) Adveksiyon B) Konverjans   C) Diverjans       D) Süpsidans
65. Akdeniz kıyı şeridinde fön oluşumuna bağlı sıcaklık artışına neden olan rüzgâr yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı B) Güneydoğu C) Kuzey   D) Güneybatı
66. Ülkemizde hazırlanan TAF raporları, aşağıdaki bilgilerden hangisini içermez?
A) Rüzgâr            B) Görüş mesafesi          C) Bulutluluk      D) Türbülans
67. Özellikle kış aylarında uçaklar hangi meteorolojik olaya karşı alkol ile yıkanır?                      
A) Türbülans      B) Buzlanma      C) Rüzgâr            D) Wind shear  
68. Dikey akımların yoğun ve güçlü olduğu, uçuculukta tehlike arz eden bulut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stratus (St)   B) Cirrus (Ci)      C) Cumulonimbus (Cb) D) Cirrostratus (Cs)        
69. Resmî meydan rakımı deniz seviyesinin altında ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A) QFE > QNH                                  B) QNH = QFE                                  
C) QNH değeri hesaplanamaz.        D) QFE değeri hesaplanamaz.                  
70. ICAO Standart Atmosferine göre, Tropopoz’un ortalama deniz seviyesinden olan yüksekliği kaç km’dir?
A) 16     B) 11      C) 9        D)7       
CEVAP ANAHTARI
25.B       26.D       27.C       28.B       29.A       30.C
31.D       32.B       33.C       34.A       35.D       36.B       37.C       38.A       39.B       40.C
41.D       42.A       43.B       44.C       45.A       46.B       47.D       48.A       49.C       50.D
51.D       52.A       53.B       54.C       55.D       56.A       57.C       58.D       59.B       60.A
61.D       62.C       63.B       64.A       65.C       66.D       67.B       68.C       69.A       70.B
 
 
  meteoroloji  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
meteoroloji